En dag med fokus på modersmål, likvärdighet och kvalitet. Öppen anmälan.

Modersmålet är ett eget ämne med kursplaner och mål att uppnå, men idag hamnar det ofta i skuggan av studiehandledning på modersmål. Såväl elever som skolpersonal har ibland svårt att skilja de båda uppdragen åt. 

Hur kan vi främja undervisningen i modersmål och bidra till en likvärdig kvalitet? Hur bidrar vi till elevers utveckling och lärande och till ökad måluppfyllelse i ämnet modersmål? Hur ser en organisation ut som säkerställer kvalitet och progression, oavsett vilket stöd eleverna kan få hemifrån?

Varmt välkommen till en föreläsning som vill lyfta vikten av  modersmålsundervisning!  

Program

Fullständigt program för dagen

Medverkande

Information om medverkande

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 4 maj. Anmälan till seminariet "Hållbar modersmålsundervisning" 6 maj

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se