Programmet är indelat i fyra perioder. Klicka på en period för att läsa mer om programpunkterna som ingår!

A global anthem - Jerusalema

Kungliga Musikhögskolan med Lisa Stenfelt

Välkommen till Skolan möter världen 2021

Dagens moderatorer Karolina Sandahl och Mathias Demetriades introducerar dagens tema "Building back better". Marie Ottosson, överdirektör Sida och Maria Linna Angestav, ställföreträdande generaldirektör Universitets- och högskolerådet, inleder.

Sveriges roll i världen 

Ulf Källstig, Sida

Musik

Kungliga Musikhögskolan med Lisa Stenfelt

Utblick Kenya: Rebuilding education for SDG:s post Covid-19

Isaac Macharia, gymnasiechef Kenswed 

Ingen ska lämnas utanför

Sara Frankl, Statistiska centralbyrån - om uppföljningen av Agenda 2030 

Globala torget

Myndigheter och organisationer inom civilsamhället presenterar pedagogiska material för förskolan och skolan. Inklusive fikapaus!

Mer om de valbara miniföreläsningarna

Svenska Unescopriset 2021

Priset tilldelas två pristagare som båda har gjort stora insatser för att främja utbildning för hållbar utveckling: Naturskyddsföreningen och Carl Lindberg, hedersdoktor i lärande för hållbar utveckling och förste vice ordförande i Uppsala kommunfullmäktige. Presenterar gör Lena Sommestad, ordförande för Svenska Unescorådet

Using dialogic teaching in education

Jason Ward, Liverpool World Center

Vi är ignoranterna

Kvartssamtal med Annika Norlin, artist

Utblick Myanmar: Teaching for peace in a worrying time

En lärarkollega beskriver stängningen av skolor på grund av pandemi och militärkupp, och det enorma behovet av ett starkt utbildningssystem för att bygga upp landet på nytt efter kriserna. 

Vad gör vi mot vår jord?

Bokbad med Maja Lunde, författare

Svenska Unescopriset 2021

Pristagaren Carl Lindberg.

Att agera i en orolig tid

Oscar Stege Unger, Beredskapslyftet

Avslutning