Lyssna

En förmiddag om hur du kan använda metoden muntligt berättande i lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

 

Muntligt berättande har både positiva effekter på språkutvecklingen och betydelse för elevers och pedagogers meningsskapande, delaktighet och samvaro. Det menar Ola ”Berättar-Ola” Henricsson, berättande pedagog på skola och förskola i Göteborg sedan 2000-talets början.Ola Henricsson

 

Ola Henricsson är utbildad grundskollärare och doktorand inom utbildningsvetenskap med fokus på pedagogers muntliga berättande. Under hans interaktiva föreläsning får du ta del av berättelser, tips på metoder och övningar och själv utforska ditt muntliga berättande genom improvisationer, lekar och övningar. 

 

Mathias Demetriades, Den globala skolan, bidrar med ytterligare didaktiska perspektiv på hållbar utveckling. Mathias Demetriades

 

Anmälan

Anmälan sker internt.