Lyssna

En förmiddag om de globala målen nummer 12 och 13: "Hållbar konsumtion och produktion" respektive "Bekämpa klimatförändringarna". Intern anmälan.

DGS online 2021-09-14.jpg

Läroplanen för förskolan skriver tydligt fram lärande för hållbar utveckling. En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hur människans olika val kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Barnen ska också få utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera sitt intresse för hållbar utveckling.

Varmt välkommen till ett seminarium om hur jordens klimat fungerar, hur världens länder lever upp till globala målen för hållbar utveckling och vad vi kan göra för en hållbar framtid! Föreläsningarna kommer att belysa utmaningar och lösningar för en hållbar framtid och inspirera dig till att omsätta kunskaperna i den pedagogiska verksamheten.

På programmet

Klimatförändring – allvarligt men inte hopplöst

Alasdair SkeltonEn föreläsning om hur jordens klimat fungerar och om vad vi kan göra tillsammans för att välja en annan framtid. Alasdair Skelton är professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet och en av föreståndarna för Bolincentret för klimatforskning.

Hållbar produktion och konsumtion

Viveka RisbergEn föreläsning om hur världens länder lever upp till de globala målen för hållbar utveckling med exempel på konkreta lösningar på de stora hållbarhetsfrågorna –framtidens mat, cirkulär ekonomi och hållbar produktion och konsumtion. Viveka Risberg är programansvarig för "Hållbar produktion och konsumtion Axfoundation".  Hon har gedigen erfarenhet av frågor som rör hållbara leverantörsled inom en mängd branscher och som tidigare kanslichef på Swedwatch. Axfoundation är en fristående, icke vinstdrivande verksamhet som arbetar konkret för ett hållbart samhälle.

Anmälan

Anmälan sker internt.