Lyssna

Online: Internationella och interkulturella perspektiv i lärarutbildningen

Föreläsning och workshop om internationaliseringens vad, hur och varför i lärarutbildningen. Det första av fyra fristående seminarier i en serie. Öppen anmälan.

Med utgångspunkt i den inspelade föreläsningen ”Internationalisering för framtidens lärare” får du i en workshop tillsammans med dina kollegor tillfälle att diskutera och utforma utbildningsinslag utifrån internationella och interkulturella perspektiv. Vi tar upp frågor som kulturell variation, interkulturellt samspel i klassrummet, normer och värderingar, kunskapssyn och internationalisering på hemmaplan, avvägningen mellan öppenhet och gränssättning i klassrummet och innebörden av ett interkulturellt förhållningssätt.  

Medverkande

Jonas StierFöreläsare är Jonas Stier, sociolog och professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola. Hans forskning har fokus på migration, interkulturellt samspel, lärande, internationalisering av högre utbildning och identitet. 

Anmälan

Anmäl dig via länken! Anmälan till seminariet "Internationella och kulturella perspektiv i lärarutbildningen"

Framtidens lärarutbildning

Seminariet är en del av kompetensutvecklingsserien "Internationella och interkulturella perpektiv i lärarutbildning" som ingår i den strategiska satsningen "Framtidens lärarutbildning" vid Örebro universitet. I vårt nyhetsflöde kan du  läsa mer om satsningen.