Lyssna

En eftermiddag om lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

 
Hur kan vi använda globala målen för hållbar utveckling för att forma ett lärande som ger elever större möjlighet och ökad kompetens att agera i mötet med komplexa frågor? Hur kan skolan arbeta strategiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna? Hur kan alla ämnen vara med och bidra?
 
Varmt välkommen till ett seminarium online där vi tar upp centrala frågor och presenterar pedagogiska material med utgångspunkt från Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling.
 
Medverkar gör Karolina Sandahl och Mathias Demetriades från Den globala skolan.
 

Anmälan

Anmälan sker internt.