Lyssna

Vår årliga nationella lunch-till-lunchkonferens på temat lärande för hållbar utveckling. Öppen anmälan.

 
I år fokuserar LHU-konferensen på delaktighet. Dagarna bjuder på både gemensamma föreläsningar, spår för olika yrkeskategorier och pass med valbara workshoppar.
 
Varmt välkommen!
 

Program

12.00   Incheckning

13.00   Inledning

LHU-nätverket, Kattegattgymnasiet och Den globala skolan hälsar välkommen!

13.15   Utbildning för hållbar utveckling

Fanny DavidssonFanny Davidsson, programsamordnare på Svenska Unescorådet, berättar om Unescos arbete med utbildning för hållbar utveckling. I maj 2020 antog Unesco "Education for Sustainable Development 2030", ett nytt ramverk som identifierar fem områden som världens länder bör prioritera i sitt arbete med utbildning för hållbar utveckling inom Agenda 2030.

13.35   Att undervisa om och för en hållbar utveckling

Per DahlbeckEn föreläsning om hur de tre hållbarhetsperspektiven – social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet – hänger ihop och kan förstås i relation till utbildning i förskola och skola. Per Dahlbeck, aktuell med boken "Hållbar utbildning för hållbar utveckling – i förskola och skola", föreläser.                                           

14.00   Paus

14.15   Föreläsningar och workshoppar i olika spår

Välj mellan förskolespåret, grundskolespåret, gymnasiespåret, skolledarspåret och spåret för LHU-samordnare eller LHU-strateger.

15.15   Gemensam fika

15.45   Fortsättning i spåren

17.00   Slut på seminariedagen

08.15   Incheckning

08.30   Introduktion

LHU-nätverket, Den globala skolan och Halmstad kommun.

08.40   Utbildningens betydelse för demokratin Frida Stranne

Mätning efter mätning visar att demokrati är på tillbakagång i hela världen. Det är en utveckling som gör det allt viktigare för skolan att ge eleverna kunskap, kompetens och beredskap för att försvara demokratin.

Frida Stranne, USA-expert, forskare, lektor vid Högskolan i Halmstad och affilierad forskare vid Svenska institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet, visar i sin föreläsning hur nedmonteringen av demokratin kan se ut och hur utbildningssystemet kan hindra  utvecklingen. Hon tar också upp vad vi som privatpersoner behöver tänka på för att inte bidra till en utveckling där kunskap och fakta spelar en underordnad roll.

09.30   Introduktion till workshoppar

Presentation av organisationer som håller i workshoppar.

09.45   Paus

10.15   Valbara workshoppar pass 1

11.05   Paus

11.15  Valbara workshoppar pass 2

12.05   Avslutning

12.30   Slut

 

Lärande för hållbar utveckling (LHU)

Lärande för hållbar utveckling (LHU) i förskola och skola innebär bland annat att skapa deltagande undervisningsmetoder, främja kritiskt tänkande, handlingskraft och ämnesövergripande kunskaper kring komplexa lokala och globala frågor.

Mer om lärande för hållbar utveckling

LHU-nätverket

I Sverige arbetar många med LHU. Alla typer av intressenter, med LHU som gemensam målsättning, ingår i det nationella LHU-nätverket som bland annat varje år arrangerar LHU-konferensen tillsammans med Den globala skolan.

Mer om LHU-nätverket

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 24 oktober. Anmälan till LHU-konferensen "Fokus delaktighet" 1-2 november

Seminariet är utformat så att det går bra att delta både på plats och online, såväl individuellt som i en grupp som sitter tillsammans!

Länkar till spår och digitala workshoppar

Alla anmälda ska nu ha fått ett mejl med information och länkar. Har du inte fått något mejl hör av dig till denglobalaskolan@uhr.se. Ange om du ska delta fysiskt eller digitalt.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se