Lyssna

En förmiddag om att undervisa och lära utomhus. Intern anmälan.

Utomhusundervisning bidrar till en rad positiva effekter för eleverna. Ökad kognitiv förmåga, koncentration, bättre arbetsminne och studiemotivation är några exempel. I en autentisk miljö kan vi också lättare relatera till flera av de globala målen och omsätta kunskaper i ett större perspektiv.

08.30   Introduktion

Thomas Nordell, Den globala skolan.

08.40   Naturen som lärandemiljö 

Hur kan det nationella friluftsmålet ”Ett rikt friluftsliv i skolan” stimulera ämnesövergripande arbete och hur hänger det ihop med de globala målen?Gittan Matsson, friluftssamordnare Länsstyrelsen Dalarna pratar om vikten av att integrera utomhusdidaktik i undervisningen.

09.30   Västerbottens fåglar

Christer Olsson, författare och fågelexpert, berättar om vinterfåglar och deras strategier och förutsättningar för överlevnad.

10.10    Paus

10.30   Friluftsliv kring Umeå

Josefin och Petter Lämås har skrivit en bok om naturplatser i Umeåregionen och hur ett besök kan leda till ny kunskap om naturens kretslopp och den biologiska mångfalden.

11.00   Finns det onödiga djur?

Vad kan skolan göra för att få oss att förstå att människan hänger ihop med naturen? Martin Emtenäs, tidigare programledare för Mitt i naturen, musiker och författare diskuterar tillsammans med Thomas Nordell från Den globala skolan. 

Anmälan

Anmälan sker internt.