Lyssna

En heldag om didaktik för hållbar utveckling i utbildning. Öppen anmälan.

Den svenska skolan byggdes för ett samhälle i utveckling, men hur formar vi en skola där alla får de kunskaper och färdigheter som behövs för att utvecklingen också ska vara hållbar? Svaret är att ställa om till en utbildning för hållbar utveckling.

Förmiddagen bjuder på föreläsningar med Johan Holmén, forskare och utbildare vid Chalmers och Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. Båda har erfarenhet av utbildning i förändring och hur stora komplexa frågorna blir tillgängliga för unga människor .

Eftermiddagen ägnar vi åt workshoppar där du väljer vilka du vill vara med på.

Varmt välkommen!

09.00 Inledning

Anna Mogren, regionansvariig för Den globala skolan.

09.15 Didaktik och lärande för hållbar utveckling

Skolan är en av de viktigaste arenorna för att bygga framtidens samhälle och ska ge plats för att bearbeta motsättningar och konflikter. Därför behöver ungdomar verktyg för att hantera och förhålla sig till de åsiktsskillnader som de möter i sin vardag.

Johan Holmén, är doktor i fysisk resursteori vid Chalmers tekniska högskola. Hans forskning är inriktad mot omställning och lärande för hållbar utveckling och han arbetar bland annat med studenter som ledare för komplexa samhällsutmaningar.

10.15 Paus

10.45 Så bidrar du till en hållbar planet

Agenda 2030 är världens gemensamma handlingsplan för att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringar och skapa fredliga och inkluderande samhällen. Stora frågor med många och komplexa svar. Men vad kan enskilda personer göra?

Parul Sharma är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor och var tidigare ordförande för regeringens Agenda 2030-delegation. Sedan 2004 har hon arbetat både i och med storbolag. År 2017 rankades hon av Veckans affärer som näringslivets mäktigaste kvinna inom kategorin ”samhällsförändrare” och 2018 som den mäktigaste inom biståndsdebatten i Sverige av magasinet Omvärlden. 2016 sommarpratade hon i Sveriges Radio. Idag är hon ordförande för Svenska Amnesty. 

Parul Sharma i Sommar 2016

12.00 Paus

13.00 Workshoppar pass 1

Du kan välja mellan tre workshoppar under varje pass.

14.30 Paus med byte av grupp

15.00 Workshoppar pass 2

Du kan välja mellan tre workshoppar under varje pass.

16.30 Slut

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 1 november. Anmälan till seminariet "Känsliga frågor, nödvändiga samtal" 3 november

Seminariet är en del av kursen "Hållbar utveckling, människan i centrum" för ämneslärare termin 3 på Göteborgs universitet.