Lyssna

Föreläsningar med forskare från Chalmers och Göteborgs universitet och workshoppar med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet. Öppen anmälan.

Hur kan vi bekämpa klimatförändringarna och samtidigt nå även de andra målen för hållbar utveckling? Hur diskuterar det internationella samfundet om Agenda 2030? Hur kan du som lärare undervisa om klimat och hållbar utveckling på din skola? Det är några av frågorna vi berör under det här seminariet om globala målen på temat klimat samtidigt som FN:s klimatkonferens COP26* äger rum i Glasgow i Skottland 1-12 november.

Under webbinariet medverkar både forskare som deltar i årets COP och forskare som driver klimatprojekt ur ett humanistiskt perspektiv och kombinerar litteraturvetenskap med klimatforskning. Forskarna berättar om hur vetenskapen kan bidra till att minska klimatförändringarna och hur klimatet kopplar till andra frågor om hållbar utveckling.

Efter en frågestund med forskarna fortsätter vi med en workshop om klimatet och globala målen tillsammans med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet. I en övning, som du sedan kan genomföra med dina elever, får du reflektera över hur klimatmålet hänger ihop med de andra globala målen. Du får även prova på att spela den digitala versionen av kortspelet Klimatkoll, utvecklat av forskare vid Chalmers. Spelet ger ökad kunskap om klimat och hållbar konsumtion genom att jämföra hur olika val i vardagen påverkar klimatet.

Program

14.00   Introduktion

14.15   Föreläsning med Sverker Carlsson Jagers

Sverker Carlsson Jagers ger en färsk rapport från klimatmötet  COP26 i Glasgow och berättar om hur det internationella samfundet kopplar ihop klimat, Agenda 2030 och de stora hållbarhetsfrågorna.

14.45   Föreläsning med Camilla Brudin Borg

Camilla Brudin Borg berör teman som hållbarhet och klimatkatastrofer, men också visioner om ett bättre liv och berättar bland annat om det nya forskningsprojektet "Utopian stories" som kombinerar litteraturvetenskap och klimatforskning.

15.15   Frågestund med forskarna

15.30   Paus

15.45   Om globala målen

Workshop med pedagoger från Universeum och Världskulturmuseet.

16.15   Kortspelet Klimatkoll

Provspela den digitala versionen av Klimatkoll.

16.45   Avslutning

17.00   Slut

 

Medverkande

Sverker Carlsson Jagers

Sverker Carlsson Jagers, professor vid statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet, är statsvetare och forskar brett inom området miljö- och klimatpolitik, bland annat om demokrati och hållbar utveckling, miljörättvisa och miljöopinion. 

Camilla Brudin Borg

Camilla Brudin Borg är litteraturvetare och forskar och undervisar om relationen mellan litteratur, miljö och framtid i genrer som dystopi, utopi och klimatfiktion (cli-fi). 

 

 

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 10 november klockan 12:00. Anmälan till seminariet "Klimatet, CP26 och globala målen" 10 november

*COP26 är årets upplaga av FN:s klimatkonferens. COP står för Conference of the Parties och är ett möte mellan ledare för de länder som undertecknat FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) från 1994.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se