Lyssna

Hur kan vi hjälpa ungdomar att hantera existentiella frågor i hållbarhetskrisernas spår? Hur kan Hudiksvall bli ett mer hållbart samhälle? Intern anmälan.

Under en heldag får du bland andra träffa en psykolog med inriktning mot hållbarhet och beteendeförändring, en hållbarhetschef som ser klimatförändringar som en möjlighet fortsätta arbetet med arbetslagens hållbarhetsmål.

Varmt välkommen!

09.00   Introduktion

Louise Sandberg, Bromangymnasiet och Den globala skolans regionansvariga Karolina Sandahl och Mathias Demetriades.

09.10   Att möta ungas känslor kring klimat, hållbarhet och en osäker framtid

Karin Kali AnderssonHur kan vi hjälpa ungdomar att hantera de stora existentiella frågorna som kommer med hållbarhetskriserna? Vilken roll spelar känslor, tankar och omgivning för hur vi engagerar oss i eller distanserar oss från frågan? Och hur ska vi kunna prata om omställning utan att peka ut syndare eller behandla någon orättvist? Lärare har en viktig roll i att stötta ungdomar i att skapa en tryggare framtid. Med stöd i psykologin och sociologin tar vi oss an de här frågorna på ett konkret sätt.

Karin Kali Andersson är legitimerad psykolog med inriktning mot hållbarhet och storskalig beteendeförändring. Tillsammans med sina kollegor är hon författare till boken Klimatpsykologi.

10.00   Kaffe, smörgås och reflektioner 

I arbetslagen.

10.30  Mission possible

Tobias BunneTobias Bunne, hållbarhetschef på Hiab, ser klimatförändringarna som en möjlighet till ekonomisk hållbarhet. Han föreläser om ledarskap och innovation för en hållbar industri. 

11.00   Lärande för hållbar utveckling

Karolina Sandahl och Mathias Demetriades.

11.45 Lunch

13.00  Arbete i arbetslagen

Med hållbarhetsmålen.

16.00   Slut

Anmälan

Anmälan sker internt.