Lyssna

Online: Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling

En förmiddag för dig som studerar till förskollärare eller grundlärare fritidshem. Intern anmälan.

För en pedagog är lärande för hållbar utveckling ett förhållningssätt som kräver egen förståelse, både för uppdraget och för de utmaningar det för med sig. Hur kan vi forma ett lärande som ger våra barn och elever större möjlighet att agera i mötet med komplexa frågor? Och hur kan olika roller i verksamheten samverka för att skapa ett sammanhang för hållbarhetsfrågor?

Varmt välkommen till ett seminarium som utmanar och ställer dig inför olika dilemman utifrån ett globalt perspektiv. Du får också tips på pedagogiskt material med utgångpunkt i Agenda 2030. Föreläser gör Thomas Nordell, regionansvarig för Den globala skolan.

Anmälan

Anmälan sker internt.