Lyssna

Online: Kris för klimatet och den biologiska mångfalden

En förmiddag med fokus på de globala målen 13 och 15. Intern anmälan.

Vad innebär klimatkrisen och krisen för biologisk mångfald? Och vad kan vi göra åt dem?

Läroplanen för förskolan skriver tydligt fram lärande för hållbar utveckling. Barnen i förskolan ska få möjlighet att utveckla kunskaper om hur människans olika val kan bidra till en hållbar utveckling. De ska också få utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i omvärlden och på så sätt utmana och stimulera sitt intresse för hållbar utveckling. En positiv framtidstro ska prägla utbildningen.

Varmt välkommen till ett seminarium med två intressanta föreläsningar, diskussion och tips på pedagogiskt material!

09.00   IntroduktionKarolina Sandahl

Karolina Sandahl, Den globala skolan

09.10   Krisen för biologisk mångfald

En föreläsning om vad krisen i naturen egentligen innebär, vad som orsakar den och vad vi kan göra. 

Louise KarlbergLouise Karlberg är ekolog med ett förflutet som forskare inom miljö- och utveckling. Idag är hon avdelningschef på Naturskyddsföreningen och jobbar med biologisk mångfald och ekosystem på land.

10.10   Paus

10.30   Klimatkrisen – kan vi lösa den?

Alasdair SkeltonHur fungerar jordens klimat? Vad kan vi göra tillsammans för att välja en annan framtid? Alasdair Skelton föreläser. Han är professor i geokemi och petrologi vid Bolincentret för klimatforskning vid Stockholms universitet.

11.30   Diskussion och tips

Gruppdiskussion och tips på pedagogiskt material från Den globala skolan.

 

Anmälan

Anmälan sker internt.