Lyssna

Online: Lärande för hållbar utveckling i förskolan

Två workshoppar, exempel och tips. Intern anmälan.

DGS online 2022-02-17.jpg

 

Förskolan lägger grunden för att barnen ska förstå vad hållbarhet är. Den ska också bidra till att bygga upp deras positiva framtidstro. Enligt läroplanen ska barnen "ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig”. 

 

Under det här förmiddagsseminariet får du möta två personer som på olika sätt kan bidra till att nå målen.

 

Martin Emtenäs

Martin EmtenäsMartin Emtenäs, programledare, författare och musiker guidar oss genom den snårskog som kallas verklighet – från universums minsta byggstenar till homestylade trädgårdar och människans outgrundliga villfarelser. Vi diskuterar didaktik och hur vår syn på miljöetik avspeglar sig i det sammanhanget.

 

Ingrid Waldenström

Ingrid WaldenströmIngrid Waldenström lyfter hur barn kan bli delaktiga genom att ta del av naturen. Hon ger också didaktiska perspektiv på lärande för hållbar utveckling med lokala och globala goda exempel.

 

Varmt välkommen!

 

Anmälan

Anmälan sker internt.