Lyssna

Om mat och klimat och att utveckla förskolebarns handlingskompetens. Intern anmälan.

Att göra barn delaktiga i förskolan är viktigt för att de ska kunna utvecklas utifrån sina förutsättningar och intressen. Måltiden är en central del i förskolans arbete och ett bra exempel på en lättillgänglig miljö för barn att vara delaktiga i. I Filipstads kommun skapar förskolorna tillsammans aktiviteter som möjliggör för små barn att sätta spår i verkliga situationer.

Under det här seminariet får du vara med och hitta olika sätt för barn att utveckla handlingskompetens som ger mod, engagemang och hopp i arbetet med en hållbar samhällsutveckling. Vi bjuder på en kortare föreläsning och sapare - en metod för att uppleva mat med alla sinnen. Dessutom får du prova att applicera det du lärt dig på din egen verksamhet.

Varmt välkommen!

Program

16.00   Inledning

Vi checkar in och hälsar välkommen.

I6.10   Workshop 

Inspiration och bakgrund på temat klimat och hållbara måltider i förskolan. Sapareövning där vi skapar ansiktssmörgåsar som vi äter upp under en gemensam diskussion. Självinstruerande filmer vägleder oss.

17.30   Lärande exempel 

Vi använder det vi lärt oss och sätter det i relation till den egna verksamhetens behov kring barns delaktighet i lärande. Efter en gemensam introduktion får du tillsammans med din avdelning möjlighet att fortsätta planera, analysera, dokumentera och systematiskt utveckla arbetet för att små barn ska kunna sätta spår.

19.00   Slut för dagen

 

Medverkande

Johanna Björklund

Johanna BjörkmanJohanna Björklund är docent i miljövetenskap och lärare och forskare vid Örebro universitet. I sin forskning har hon arbetat med såväl hållbara sätt att producera livsmedel som lärande utifrån måltiden. Hon undervisar bland annat inom förskollärarutbildningen och knyter samman frågor om livsmedelssystem och hållbarhet  till pedagogiskt arbete i förskolan och skolan.

Emma-Sofia Nilsson

Emma-Sofia NilssonEmma-Sofia Nilsson är utbildningsledare vid Karlstads universitet. Hon leder arbetet "Samverkan bästa skola" som initierats av Skolverket, med fokus på förskolor och skolans huvudman. Hon har också ett uppdrag inom Arvika kommun med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan .

Anna Mogren

Anna MogrenAnna Mogren är utbildningsledare och forskare vid Karlstads universitet och regionansvarig för Den globala skolan. Hon är även delaktig i arbetet "Samverkan bästa skola" i Filipstad. Hennes expertområde är utvecklingsprocesser inom utbildning med inriktningen lärande för hållbar utveckling.

Anmälan

Anmälan sker internt.