Lyssna

En förmiddag om att gå från ord till handling och leda arbetet med lärande för hållbar utveckling. Intern anmälan.

Förskolan ska förmedla och förankra respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskolan ska också arbeta under demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och i arbetet för en hållbar utveckling. Men hur går man från ord till handling och hur leder man verksamheten i riktning mot en hållbar utveckling?

Per DahlbeckFöreläser gör Per Dahlbeck, universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid fakulteten för lärande och samhälle på Malmö universitet och utvecklingspedagog inom förskoleförvaltningen i Malmö stad. Han har lång pedagogisk erfarenhet från förskola, grundskola och skolledarskap.

Anmälan

Anmälan sker internt.