Lyssna

Föreläsningar, grupparbete och erfarenhetsutbyte. Intern anmälan.

Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö18) ska förskoleutbildningen förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Förskolan ska arbeta under demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och i arbetet för en hållbar utveckling.

Hur uppmuntrar vi modiga förskollärare som vågar leda sina kollegor och arbetet i barngrupperna som styrdokumenten lyfter fram? Hur skapar vi en hållbar och likvärdig verksamhet från ledningen ut till våra enheter, som vi kan behålla även vid ett rektorsbyte? Vad innebär det för dig som är rektor, verksamhetschef eller verksamhetsutvecklare?

Varmt välkommen till en förmiddag om att leda för hållbar utveckling!

Martin Flower

Bo Hellström

Från Stockholm till Kalmar län

Martin Flower och Bosse Hellström, regionansvariga för Den globala skolan, berättar om FN:s arbete med hållbar utveckling och kopplingen till lärande för hållbar utveckling (LHU).

Att få ihop ord och handling kräver mod och klokhet

Per Dahlbeck

Hur kopplar demokratibegreppet till hållbar utveckling? Per Dahlbeck, från Pedagogisk inspiration Malmö, gör en begreppslig resa kring demokrati- och kunskapsbegreppen. Du får även ta del av konkreta exempel från verksamheter i Malmö och Helsingborg.

Bearbetning i grupp 

Hur blir det verkstad av goda tankar?

Anmälan

Anmälan sker internt.