Lyssna

Forskning, psykologi, goda exempel och pedagogiskt material. Öppen anmälan.

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser som vi inte nyttjat på ett ansvarsfullt sätt. Istället konsumerar vi nu långt bortom vad vår planet klarar av. Om hela världens befolkning skulle konsumera som svenskar skulle vi behöva tre jordklot till för att kunna producera tillräckligt! 

Varmt välkommen till en eftermiddag med fokus på hållbarhet och konsumtion. Du träffar bland andra forskaren Erika Lundby som skrivit en avhandling om att vara barn i konsumtionssamhället, Håll Sverige Rent, psykologilektorn Linda Langeborg och exempel från förskola och skola. 

13.00   Inledning

Den globala skolan

13.15  Vad kostar en kompis? Barndom i konsumtionssamhället

Den moderna barndomen omgärdas av saker som kostar pengar – allt från den senaste mobilen till nya kläder och leksaker. Men hur påverkas egentligen barns sociala samspel av konsumtion och ekonomiska resurser? Och kostar det pengar att få kompisar?

Föreläser gör Erika Lundby, filosofie doktor i socialt arbete. Hon har skrivit en rad vetenskapliga publikationer, medverkat på både nationella och internationella konferenser, deltagit i media och samarbetat med Konsumentverket i flera projekt. Du får också ta del av barns egna tankar kring konsumtion och ekonomisk knapphet.

14.15   Gruppdiskussion

14.30   Paus

14.40   Hållbarhet på schemat

Stiftelsen Håll Sverige Rent visar nytt pedagogiskt material.

15.10   Nudging – en liten knuff i rätt riktning

Linda Langeborg, lektor i psykologi vid Högskolan i Gävle, föreläser. Dessutom presenterar vi exempel från förskolan. 

15.50   Avslutning

16.00   Slut

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 20 maj! Anmälan till seminariet "Hållbar konsumtion" 24 maj

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på Uhr.se www.uhr.se