Ett seminarium om klimatet och vad vi kan göra tillsammans.

Seminarium i Stockholm
 
Välkommen till ett seminarium om hur jordens klimat fungerar och vad vi kan göra tillsammans för att välja en annan framtid. Vi lyfter fram olika modeller för hållbar utveckling samtalar om vad de innebär och hur de representerar världen. Vi avslutar med en föreläsning om att barnkonventionen blir lag och hur det kan kopplas till arbetet med Agenda 2030 och globala målen för hållbar utveckling.
 

På programmet

Fyra grader varmare Porträtt Alasdair Skelton
En föreläsning om jordens klimat och hur det fungerar. Om hur våra utsläpp av växthusgaser kan leda till att jorden blir fyra grader varmare år 2100 och vad det egentligen innebär. Om vad vi kan göra tillsammans för att välja en annan framtid. Alasdair Skelton är professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet och en av föreståndarna för Bolincentret för klimatforskning.

Agenda 2030 och hållbar utveckling Porträtt av Louise Hård af Segerstad
Louise Hård af Segerstad från Albaeco är expert och kommunikatör med 20 års erfarenhet av att verka som en brygga mellan forskning och praktiker med utgångspunkt i forskningen från Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Här ger hon en överblick av olika koncept och modeller som gestaltar hur människan är beroende av biosfären: ekologiska fotavtryck, ekosystemtjänster, planetens gränser. 

Barnkonventionen och globala målen för hållbar utveckling
- hur hänger de Porträtt Lovisa Fhager Havdelinihop?
Lovisa Fhager Havdelin är bland annat föreläsare, moderator, sakkunnig i mänskliga rättigheter och generalsekreterare för Teskedsorden. Hon har sin bakgrund i svenska och internationella organisationer som Läkare utan gränser, Amnesty och Unicef samt studier i statsvetenskap och mänskliga rättigheter vid Lunds universitet. Lovisa har särskilt studerat barns rättigheter, varit barnrättsinformatör och ingår i diverse barnrättsnätverk.

Anmälan

Anmäl dig via länken senast 28 januari. Länk till anmälan