Gå till huvudinnehåll
Anmälan till seminariet är stängd.

Välkommen på träff med LHU-nätverket i Umeregionen! Den här gången fokuserar vi lite extra på mål 3 och mål 4.

Syftet med nätverksträffen är att diskutera hur utbildningssektorn kan bidra till en god fysisk och psykisk hälsa hos våra barn och elever och samtidigt ge dem en förståelse för hur vi i ett globalt perspektiv kan bidra till hälsa för många fler. I förslaget till ny läroplan för förskolan finns ett stärkt stöd för de här frågorna. 

Vi får lyssna till representanter från institutionen för epidemiologi och global hälsa vid Umeå universitet som nyligen publicerat en rapport om hälsa kopplat till klimatförändringar. Också Elevhälsan och Hikikomori delar med sig av sina erfarenheter. Hikikomori är ett samarbete mellan Umeå kommun, Ungdomshälsan och Samordningsförbundet som syftar till att öka individens självkänsla och livskvalitet.

Träffen avslutas med erfarenhetsutbyte.