Anmälan är stängd.

Ta hjälp av oss för att lära dig hantera och undervisa om frågor som väcker starka känslor!

Att hantera kontroversiella frågor

Olika frågor uppfattas som kontroversiella beroende på var i världen du bor och vilka erfarenheter du har. Det kan handla om allt från politik och religion till kultur och traditioner, till exempel rasism, heder, sex och samlevnad, diskriminering, extremism och radikalisering. Och eftersom skolan är en del av samhället dyker kontroversiella frågor även upp där. För att eleverna ska utveckla förmågan att aktivt delta i det demokratiska samhället behöver grundläggande demokratiska värderingar genomsyra hela skolans lärmiljö. Skolpersonal får inte backa när det gäller att hantera och undervisa om kontroversiella frågor.

Nytt material för lärare och skolledare

Europarådet har tagit fram ett material för lärare respektive skolledare för att de ska kunna hantera kontroversiella frågor och utveckla undervisningen. Skolverket har översatt till svenska. Båda versionerna finns att ladda ner på Skolverkets webbplats.

Under fortbildningen visar vi hur du kan använda det nya materialet för att hantera och undervisa om kontroversiella frågor. Du får prova olika metoder som tar upp frågor som väcker känslor, till exempel frågor om rasism, jämställdhet och hbtq-frågor.

Medverkar gör Thomas Nordell, regionansvarig i Nord för Den globala skolan. Thomas är också konsult och föreläsare inom hållbar utveckling och verksam som gymnasielärare i samhällskunskap, historia, religion och geografi och förstelärare med internationalisering som huvuduppdrag. Han har stor erfarenhet från internationella utbyten.

Du får också träffa museipedagogerna Maine Wallentinson, Mattias Johansson och Ingela Wall som berättar om museets pedagogiska arbete och aktuella skolprogram. Som avslutning på seminariet deltar vi i mini-workshoppar kring tre skolprogram som anknyter till temat och som du kan besöka med dina elever. 

Varmt välkommen!

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.