Ett seminarium för lärarutbildningen om att arbeta med Agenda 2030 i undervisningen.

Program

08.30   De globala målen – en introduktion
Erika Åberg och Thomas Nordell, regionansvariga för Den globala skolan.

10.00   Paus

10.30   Cirkulär ekonomi – hållbar tillväxt
Karl-Johan Bonnedahl, Handelshögskolan Umeå universitet.
Hållbar utveckling är en annan utveckling. Den kräver både annat och mer än det som dominerar diskussionen idag. Inte minst behöver vi tänka och prioritera annorlunda i stället för att tro att ny teknik ska lösa problemen. Utmaningen är enorm, men förändringar har stöd i vardagsmoralen och förnuftet och det skapar möjligheter. Karl-Johan Bonnedahl presenterar både bakgrund och förändringsförslag på såväl samhällsnivå som för organisations- och privatlivet.

11.30   Lunch

12.30   Seminariepass och praktiska, interaktiva övningar

  • De globala målen genom utomhuspedagogik och film
    Erika Åberg
  • Ta världen in i skolan
    Thomas Nordell 
  • Mat och klimat
    Susie Broquist Lundegård, Världsnaturfonden WWF

16.00   Slut

Anmälan

Anmälan sker internt.