Lyssna

En heldag med föreläsning och workshop. Intern anmälan.

En heldag med fokus på digital kompetens som är adekvat för förskolan. Det handlar bland annat om programmering, datalogiskt tänkande, adaptiva spel och om hur det digitala kan flytta ut i det fysiska rummet och ut i naturen.

Varmt välkommen!

Program

08.30   Inledning

Om forskning kring lärande för hållbar utveckling. 

09.00   Föreläsning 

Susanne KjällanderSusanne Kjällander är docent och lärare och arbetar nu som forskare och förskollärarutbildare. Hon har skrivit böcker om barns lärande och pedagogers undervisning med digitala verktyg och varit med och tagit fram de senaste styrdokumenten för förskolan. Föreläsningen handlar om hur digitalisering kan implementeras på ett hållbart sätt i förskolans verksamhet, bland annat med fokus på förändringsledarskap, säkerhet, etik och källkritik.

Susanne Kjällander ger många empiriska forskningsexempel på hur barn blir kreativa producenter av digitalt material. Hon introducerar det teoretiska begreppet ”transduktionskedja” som ett möjligt didaktiskt verktyg för att få syn på barns lärande i hållbar utveckling och ekologi i den digitala världen.

10.00   Fika

10.30   Föreläsningen fortsätter

12.00   Lunch

13.15   Workshop 

14.30   Redovisning

16.00   Slut

Anmälan

Anmälan sker internt.