Lyssna

En heldag med flera föreläsningar och tips på material för gymnasiet. Intern anmälan.

Det finns en förväntan på industrier och företag att möta samhällets hållbarhetskrav, men omställningen verkar gå långsamt. Samtidigt har nyhetsrapporteringen kring klimatförändringar och dess konsekvenser lett till ökad kunskap om utmaningarna och förändringsbehoven, och till att allt fler unga drabbas av klimatångest.

Hur definierar forskningen klimatångest och vad kan den leda till? Hur ser industrin på hållbar utveckling? Hur ser kopplingen mellan hållbarhet och handel ut? Vilka krav kan jag som konsument ställa på företag och hur kan jag få verktyg att granska hur varor och tjänster är producerade? Och sist men inte minst, hur kan skolan förhålla sig pedagogiskt till hållbar utveckling?

Välkommen till en dag där vi ur olika perspektiv belyser komplexiteten kring produktion, handel och konsumtion!

08.30   Fossilfritt Sverige

Bo HellströmMartin FlowerSverige har som mål att bli den första fossilfria välfärdsnationen och världsledande i att bekämpa den globala uppvärmningen samtidigt som vi stärker export, välfärd och skapar arbetstillfällen. Hur går det ihop? Och hur kan vi undervisa om den här sortens frågor?

Martin Flower och Bosse Hellström från Den globala skolan inleder dagen med att visa och diskutera ett skolmaterial som Fossilfritt Sverige håller på att utarbeta för gymnasieskolan.

09.30   Att designa ”hållbara” produkter 1

Sandra SamuelssonDet finns en förväntan på industrier och företag att möta samhällets hållbarhetskrav, men omställningen går långsamt. Vad beror det på? Sandra Samuelsson är doktor i företagsekonomi och har en forskartjänst på Gothenburg Research Institute vid Göteborgs universitet och en lektorstjänst på Högskolan Väst. I sin forskning studerar hon organisationers omställningsarbete, och människors lärandeprocess och agerande, för att möta samhällets hållbarhetskrav. I en studie har hon tittat närmare på hur designprocessen för en produkt ser ut och hur den får sina "hållbara" attribut.

10.00   Fika

10.30   Att designa ”hållbara” produkter 2

Sandra Samuelssons föreläsning fortsätter.

11.00   Hållbar utveckling och klimatångest  

Sandra Samuelsson presenterar hur aktuell forskning definierar klimatångest och dess konsekvenser och hur skolan kan förhålla sig pedagogiskt till ämnet. Hon laborerar också kring alternativa diskussionsverktyg för att fånga upp komplexiteten i ämnet hållbar utveckling. 

11.30   Lunch

13.00   Så kan handel bidra till en hållbar utveckling

Christopher WingårdChristopher Wingård från Kommerskollegium belyser dagens handel i breda drag och kopplingen mellan handel och hållbarhet. Han berättar också hur Kommerskollegium arbetar med gymnasieskolor. 

14.00   Vi handlar, vem betalar?

Emma Grönlund från Fair Action visar och diskuterar studiematerial där målet är att utrusta eleverna med verktyg så att de självständigt kan granska företags hållbarhetsarbete.Emma Grönlund

15.30   Avslutning

 

Anmälan

Anmälan sker internt.