Kompetensutveckling i workshopform med fokus på demokratiska värderingar. Intern anmälan.

En omvärld med extremism, populism, polarisering och fake news påverkar och ställer allt högre krav på skolans roll i demokratin. För att eleverna ska utveckla förmågan att aktivt delta i det demokratiska samhället behöver grundläggande demokratiska värderingar genomsyra hela skolans lärmiljö. Både elever och personal ska främja och respektera demokrati och mänskliga rättigheter.

Här spelar det goda samtalet en avgörande roll. Dialogen måste bygga på respekt för varandras rätt både att yttra sig och samtidigt slippa kränkningar. Det är avgörande att skolpersonal inte backar när det gäller att hantera och undervisa om kontroversiella frågor.

Seminariet kommer främst att innehålla workshoppar som syftar till att ge ökad kunskap kring didaktik kopplat till lärande för hållbar utveckling. Dessutom får du som lärare möjlighet att tänka kring din egen undervisning och hur den kan utvecklas.

Mer information om workshopparna finns under rubriken "Workshoppar".

Anmälan

Anmälan sker internt.