Gå till huvudinnehåll
Anmälan är stängd.

Ett seminarium om vad som händer med nyanlända ungdomar efter skolan, om hur man kan hantera fake-news och om att undervisa om kontroversiella frågor och hållbarhet.

Seminarium i Växjö

Skolan har en viktig uppgift i det demokratiska samhället. I skollagen och läroplanen anges grundläggande värden som alla som arbetar i skolan ska förmedla och stå upp för. Men hur ska vi som lärare kunna ge alla elever samma möjligheter till utveckling när deras livssituation kan se så olika ut? Välkommen till en heldag med föreläsningar, diskussion och metod. 

På programmet

Migration och flyktingar i Sverige och Europa - några nedslag i aktuell forskning
Henrik Malm Lindberg från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) ger en bild av forskningsresultat och analys vad gäller migration och utveckling ur ett svenskt perspektiv med jämförelser till andra länder. Fokus är framförallt på unga.

Den organiserade rasismen på nätet. Vad är fake-news?
Haris Grabovac, Expo, föreläser med utgångspunkt i den organiserade rasismens aktiviteter på nätet och hur de sprider sin berättelse. Han ger också en omvärldsanalys av den organiserade rasismen i närområdet och vilka metoder de använder för att rekrytera nya anhängare. 

Att undervisa om kontroversiella frågor
Bo Hellström från Den globala skolan presenterar ett nytt material från Europarådet för undervisning om kontroversiella frågor. Att bemöta frågor som väcker starka känslor är svårt, men utan hjälp från skolan står eleverna utan verktyg att hantera det som är kontrversiellt. Du får prova olika metoder som tar upp till exempel rasism, jämställdhet och hbtq-frågor.

En ny väg till framtiden
Skolverkets ny modul om lärande för hållbar utveckling vänder sig till arbetslag och alla som vill närma sig området från ett ämnesövergripande perspektiv. Modulen lägger vikt vid de didaktiska frågorna som varför lärande för hållbar utveckling behövs, vad det ska innehålla hur det ska organiseras. Karin Bårman och Mats Hansson från Skolverket berättar.

Behandling av personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig i samband med seminariet. Uppgifterna sparas i ett år. Mer information om hur UHR behandlar personuppgifter finns på www.uhr.se

Tänk på allergiker och överkänsliga

Kom doftfri till våra seminarier.