Mikael Klintman Mikael Klintman

Mikael Klintman är professor i sociologi vid Lunds universitet. Hans huvudsakliga intresse inom forskning och undervisning handlar om att försöka förstå hur människor och organisationer producerar, hanterar, sorterar och ibland ignorerar kunskap om socialt välbefinnande, hållbar utveckling, hälsa och teknologi. I det här sammanhanget kommer Mikael Klintman att tala utifrån sin egen forskning som finns beskriven i böckerna "Knowledge Resistance - How We Avoid Insight from Others" och "Gruppens grepp: Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsammans"

Johanna JormfeldtJohanna Jormfeldt

Johanna Jormfeldt är lektor i statsvetenskap och prefekt på institutionen för statsvetensap på Linnéuniversitetet. Hon är utbildad gymnasielärare i samhällskunskap och intresserar sig för skoldemokrati och skolans demokratifostrande uppdrag.

Joel MartinssonJoel Martinsson

Joel Martinsson är doktorand vid statsvetenskapliga institutionen på Linnéuniversitetet och forskar om demokrati  och politisk etik. Han undervisar i förvaltningspolitik, europeisk och internationell politik och representativ demokrati. Joel Martinsson driver också podden “Demokratibyggarna”.  Under 2020/2021 arbetar han i Riksdagen som Riksdagsstipendiat. 

Johan Sandahl Johan Sandahl

Johan Sandahl är universitetslektor på lärarutbildningen vid Stockholms universitet och lärare i samhällskunskapsdidaktik. Forskningsintresset är inriktat på hur elevernas kunskaper kan komma dem till del i deras roll som medborgare. Han har tidigare arbetat som lärare i samhällskunskap, historia, geografi och religionskunskap på Globala gymnasiet i Stockholm.

Martin Flower & Bo Hellström Martin Flower

Martin Flower och Bosse Hellström är tillsammans regionansvariga för Den globala skolan region syd. Martin Flower är gymnasielärare i geografi och samhällskunskap och arbetar även som lärare på gymnasieskolan Spyken i Lund. Bosse Hellström har en bakgrund som gymnasielärare i svenska och svenska som andraspråk.

Bo Hellström