Lyssna

2023 års pristagare i Europeiska lärarpriset för innovativ undervisning finns i Norrköping

EU-kommissionens EITA-pris 2023. Endast två EITA-pris delas ut i Sverige i år och båda går till Erasmus+ projekt som genomförts i Norrköpingsområdet.

EU-kommissionen delar ut EITA-priset årligen och 2023 går det till lärare eller pedagoger som genomfört särskilt innovativa innovativa projekt inom Erasmus+ som bidragit till att utveckla undervisningen och som är avslutade mellan år 2020-2022.

På Hultdalsskolan i Åby arbetade man i projektet ”We are different, we are same, a project about diversity” under ledning av dåvarande lärarna Emma Mases (lärare i bild och svenska) och Therese Hultgren (lärare i matematik och engelska). Projektet fokuserade på mångfald och tolerans genom fyra olika teman. 

Den andra EITA-priset går till Utbildningskontoret i Norrköpings kommun och projektet Empower2learn. Tillsammans med lärare i fyra andra Europeiska länder togsstödmaterial fram för lärare och lärarfortbildare kring lärande med digitala verktyg . Katarina Sperling arbetade som internationell strateg på utbildningskontoret och var tillsam­mans med kollegan Per Joelson samordnare för den svenska delen av projektet. 

EITA-priset har fyra mål:

  • Belöna lärarnas och skolornas resultat och lyfta fram deras arbete.
  • Identifiera och främja utmärkta undervisnings- och inlärningsmetoder.
  • Använda priset som ett medel för ömsesidigt lärande.
  • Uppmärksamma Erasmus+-programmets värde för lärarsamarbetet i Europa och inrättandet av det europeiska området för utbildning

Läs mer om EITA-priset och 2023 års pristagare här

Therese Hultgren och Emma Mases

Emma Mases och Therese Hultgren från Hultdalsskolan

Katarina Sperling

Katarina Sperling Utbildningskontoret i Norrköping