Fortsätt sök till Erasmus+ mobilitet och få möjlighet till bidrag för kompetensutveckling för personal, elevpraktik och studier utomlands. Ansökan har förlängts till den 12 februari 2019 klockan 12:00.

Den förlängda ansökningstiden gäller programmen Erasmus+ mobilitet skola, Erasmus+ mobilitet högre utbildning, Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning och Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning.

Lycka till med ansökan!


Erasmus+ mobilitet skola

I det här programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal som ett sätt att höja kvaliteten på undervisningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet skola

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

I det här programmet kan organisationer som jobbar med vuxenutbildning söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

I det här programmet kan organisationer som jobbar med yrkesutbildning söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Genom Erasmus+ mobilitet kan lärosäten söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal och studier och praktik för studerande i ett annat EU-land.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet högre utbilding