Nu är Årets Erasmus+aktör utsedd. Fem finalister gick vidare till final och vem som till slut tog hem titeln avslöjas i Norrköping den 12 september 2018.

I år går utmärkelsen till en yrkesutbildningsanordnare som systematiskt använder europeiska projekt för att utveckla verksamheten. Till exempel genom att ge elever, studerande och personal möjlighet till praktik eller kompetensutveckling i andra länder i Europa, eller genom att delta i europeiska samarbetsprojekt som utvecklar yrkesutbildningen.

Årets jury

Vinnaren har utsetts av en jury bestående av Karin Röding från UHR, Cristina Pontis från Utbildningsdepartementet, Björn Scheele från Myndigheten för Yrkeshögskolan, Johan Olsson, Svenskt Näringsliv, Pontus Slättman från World Skills Sweden och Magnus Johansson från Friskolornas riksförbund.

Juryns motivering

Vinnaren har genom en medveten och långsiktig strategi fast förankrat det europeiska samarbetet i organisationens kvalitets- och verksamhetsutveckling.

Medvetet och med ett tydligt pedagogiskt anslag har den organisationens möjligheter utnyttjats för att göra kvalitetssäkrad APL (arbetsplatsförlagt lärande) möjlig för alla elever, för kompetensutveckling av personal och för meritöverföring av läranderesultat. Vinnaren har sökt och utvecklat samverkan internt, mellan teoretiska och praktiska ämnen och externt med nationella och europeiska partner. Vunna erfarenheter har på ett föredömligt sätt kommunicerats och spritts till företag, kommuner och övriga intresserade.

Det här vinner man

Den vinnande organisationen ges möjlighet att sprida arbetet som legat till grund för utmärkelsen. Representanter för organisationen medverkar som huvudtalare vid en större konferens med tema yrkesutbildning som Universitets- och högskolerådet, UHR, arrangerar tillsammans med Skolverket och Myndigheten för yrkeshögskolan i november 2019.

Två företrädare för organisationen får möjlighet att delta i den svenska delegationen till den europeiska veckan för yrkesutbildning i Wien den 5-9 november 2018, eller i annan motsvarande konferens i Europa. UHR står för kostnaderna för resa och uppehälle under konferensen.

Prisceremonin

Prisutdelningen äger rum vid konferensen Årets Erasmus+aktör som UHR anordnar i Norrköping den 12 september 2018. Vinnaren får då ta emot ett diplom av skolministern eller motsvarande.

Finalisterna som gick vidare

Inför utnämningen 2018 tog vi emot många fina nomineringar från organisationer i hela Sverige. Dessa gick vidare till juryn:

  • Grans naturbruksgymnasium
  • Göteborgs Tekniska College
  • SKF Tekniska Gymnasium
  • Stora Segerstad Naturbrukscentrum
  • Vuxenutbildningen i Sundsvall.

- Det har varit otroligt spännande att få ta del av allas inspirerande beskrivningar av hur de använder Erasmus+, säger Kerstin Claesson Callahan, koordinator för yrkesutbildning Erasmus+.

- Det pågår mycket utvecklingsarbete och flera intressanta samarbeten. Många yrkeselever får möjlighet att resa och göra praktik i Europa, och utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Utmärkelsen är ett sätt att uppmärksamma fler organisationer på möjligheten med Erasmus+.

Regler för utmärkelsen

Vinnaren utses bland yrkesutbildningsanordnare som deltagit i projekt inom programdelarna Erasmus+ mobilitet, Erasmus+ strategiska partnerskap och/eller Erasmus+ stöd till politisk reform.

En jury granskar finalisterna utifrån de kriterier som beslutas.

Juryn kan välja att inte dela ut priset om antalet nomineringar bedöms vara för litet eller kvaliteten på de nominerade bidragen för låg.

Juryns beslut kan inte överklagas.

UHR kan när som helst välja att ändra reglerna. Ändringar meddelas på Utbyten.se.

Kriterier

Juryn bedömer hur och i vilken omfattning de nominerade organisationerna visar prov på:

  1. Vision, strategi och plan för kvalitetsutveckling i ett europeiskt perspektiv: beskriv organisationens strategi för internationalisering som en del av organisationens kvalitetsutveckling samt meritöverföring av lärandemål mellan organisationer i Europa.

  2. Vilja att utveckla pedagogiska arbetssätt och metoder inom yrkesutbildning, kvalitetssäkring av arbetsplatsförlagt lärande (APL)/lärande i arbetet (LIA), och organisationsmodeller (t.ex. konsortier) genom europeiskt samarbete och fortbildning.

  3. Tydlighet i kommunikationen om att elevers, studenters och personals utveckling och måluppfyllelse har påverkats positivt genom europeiskt samarbete och hur organisationen tar tillvara och sprider det lärande som skett i och utom organisationen.

  4. Inkluderande synsätt, t.ex. möjliggörande av mobilitet för deltagare med särskilda behov, samarbete mellan olika ämnes- och utbildningsområden och sektorer och med företag och lokalsamhälle.

Om utmärkelsen

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma organisationer som på ett genomtänkt och framgångsrikt sätt arbetar med kvalitetsutveckling genom europeiska utbyten och samarbeten via Erasmus+.

Universitets- och högskolerådet instiftade utmärkelsen Årets Erasmus+aktör 2017 som en del i 30-årsfirandet av programmet Erasmus+.