Gå till huvudinnehåll

WALS – World Association of Lesson Study – är en internationell organisation som varje år samlar lärare, skolledare och forskare från hela världen för en konferens. I år anordnades konferensen i Peking och samlade 1000 personer från 35 länder under över 300 olika programpunkter. Sex lärare från tre olika skolor deltog i konferensen med hjälp av programmet Atlas konferens.

Paula Kern och Annika Beckman är förstelärarkollegor på Oxledsskolan i Sävedalen. I flera år har de arbetat med metoden ”lesson study”-  en japansk modell för lärare att utveckla kunskap om den egna praktiken. I en ”lesson study” planerar, genomför, observerar och analyserar en grupp lärare undervisningen under en lektion. Resultatet sprids till kollegor på andra skolor genom rapporter eller ”öppna lektioner” som visar undervisningen via webben.

Studie med matematikelever

Inför årets konferens har Paula Kern och Annika Beckman genomfört en studie med sina matematikelever i grundskolan  tillsammans med forskare från Jönköping University. I studien försökte de förbättra elevernas kunskaper om omkrets och area. Att nu få presentera sina slutsatser på WALS inför andra lärare från hela världen är både spännande och lärorikt.

Planer på nya samarbeten

- Att delta i konferensen är ett sätt för oss att se om vi är på rätt väg i vårt arbete med metoden, menar Paula Kern och Annika Beckman.Det är också ett bra tillfälle att knyta kontakter om man tar vara på möjligheterna.  Vi har tidigare haft ett Atlas partnerskap med en skola i Hongkong och nu har vi träffat lärare från flera andra asiatiska länder. Planen är att söka pengar för att starta ett nytt Atlas partnerskap där vi kan använda metoden.

Wals 2018

Vi har kommit långt

Malin Karlsson och Maria Levin från Gamlestadsskolan i Göteborg presenterade en studie i bild som de gjort med en sjätteklass. Eleverna fick med hjälp av variationsteorin lära sig om skuggning och tredimensionellt tecknande. Att delta i WALS har gett dem motivation och bekräftelse i sitt arbete framåt.

- Vi kan redan! När vi lyssnar på många andra presentationer inser vi att vi i Sverige har kommit långt, säger Malin Karlsson. En annan insikt vi fått är hur svårt det måste vara för våra nyanlända elever att försöka manövrera i svenska skolan. Det har varit väldigt nyttigt för oss att vara i en helt okänd miljö och försöka ta oss fram utan att förstå språket.

Kritiskt tänkande i olika länder

Martin Wickman och Therese Tunek från Berzeliusskolan i Linköping arbetar tillsammans med forskare på Linköpings universitet för att genom variationsteorin öka förståelsen för hur elevers kritiska tänkande inom samhällsvetenskap ser ut. Eleverna har fått läsa debattexter och reflektera över den egna förståelsen, författarens intention och olika sätt att se på texter.

- Det har varit intressant att se hur lärare från andra länder ser på kritiskt tänkande hos eleverna, tycker Martin Wickman. Att presentera vår studie här gör att vi kan diskutera den i en internationell kontext.

Varför Atlas konferens?

- Atlas konferens skapar en unik möjlighet att fortbilda sig och skaffa nätverk på internationell nivå, fortsätter Martin Wickman. Det hjälper oss att utveckla verksamheten genom nya arbetssätt och metoder och att vidareutveckla befintliga sätt att arbeta. Det är också en möjlighet att sprida egna sätt att arbeta till andra. 

Fotnot: Under 2019 kan du söka bidrag genom Atlas konferens vid två tillfällen. Sista ansökningsdag är 2 maj respektive 1 november.

Atlas konferens