”Det känns fantastiskt att ha blivit en eTwinningskola, det har givit oss synlighet på europeisk nivå”, säger Georgia Wilhelmsson, språklärare på Uddevalla gymnasieskola. Skolan är en av fem svenska skolor som fått utmärkelsen.

 Uddevalla gymnasieskola är en av fem skolor i Sverige som numera kan kalla sig för en ”eTwinningskola”. Utmärkelsen visar att skolan är ledande inom bland annat innovativa och kreativa pedagogiska metoder och att man använder sig av eTwinnings digitala plattform för att samarbeta med kollegor, lärare och elever runt om i Europa. Skolan har även tillgång till ett europeiskt pedagognätverk med över 500 000 registrerade användare.

Detta är eTwinning

eTwinning är en del inom Erasmus+ som ger möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Hundratusentals lärare från 37 länder har gått med i programmet som startade år 2005.

Programmet erbjuder Europas lärare ett online-nätverk, där de kan hitta en eller flera partner och sedan genomföra pedagogisk Georgia Wilhelmsson, språklärare på Uddevalla gymnasieskola.a samarbeten. Samtidigt blir digitala arbetssätt en naturlig del av undervisningen.

Genom eTwinnings "förlängning" eTwinning Plus kan skolorna också samarbeta med lärare och skolor från EU:s samarbetsländer Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Tunisien, Jordanien och Ukraina.

För att kunna få utmärkelsen eTwinningskola måste skolan bland annat ha varit registrerad användare av eTwinning i två år och ha minst två aktiva lärare som använder sig av den digitala plattformen.

Bra marknadsföring av skolan

Uddevalla gymnasieskola arbetar i år med ett eTwinningprojekt om hållbar utveckling inom FN:s 17 globala mål inför 2030. Skolan har även ett projekt på gång som handlar om entreprenörskap och UF-företagande.

- Märkningen ger oss möjlighet att bilda nätverk med andra eTwinningskolor och vi kommer också att använda den i vårt marknadsförings- och informationsmaterial, säger Georgia Wilhelmsson som är ambassadör för programmet på Uddevalla gymnasieskola.    

Allt som allt har 1211 skolor i hela Europa utnämnts till eTwinningskola och i Sverige finns det nu fem. Förutom Uddevalla gymnasium har följande skolor fått utmärkelsen; Birkaskolan på Ekerö, Norrhammarskolan i Skellefteå, Af Chapman gymnasieskola i Karlskrona och Österåker gymnasieskola i Österåker.

Ett stort grattis till skolorna!

För mer information om eTwinning och hur man ansöker om att bli en eTwinningskola, besök våra webbplatser.

www.etwinning.net

www.utbyten.se/etwinning

www.facebook.com/eTwinningSverige