Är du lärare och intresserad av EU- och Europafrågor? Vill din skolledning satsa långsiktigt på skolutveckling när det gäller undervisningen om EU och Europa? I så fall är du kanske en av 2018 års skolambassadörer för EU.

Nästa år genomför vi en ny omgång av utbildningen till skolambassadör för EU, med syfte att erbjuda skolhuvudmän stöd för att driva frågor om EU och Europa. Tanken är att de lärare som har gått utbildningen ska inspirera och stödja kollegor när det gäller att undervisa om EU, och fungera som dörröppnare gentemot myndigheter och organisationer.

Christoffer Stensson, lärare på Drottning Blankas gymnasieskola- Eleverna har hört talas om EU men vet egentligen väldigt lite om vad det är. När vi börjar prata mer om vad EU gör, hur det påverkar oss och vilka möjligheter eleverna har i framtiden när det gäller jobb i Europa, så blir EU konkret och verkligt. Och därför mycket mer intressant, säger Christoffer Stenson, lärare på Drottning Blankas gymnasieskola i Lund och en av de tidigare deltagarna.

Lärare i gymnasieskolan och grundskolan

Utbildningen vänder sig till lärare i gymnasieskolan, både högskoleförberedande och yrkesförberedande program, och i grundskolans senare årskurser.

- Utgångspunkten är att utbildningen ska leda till skol- och verksamhetsutveckling på ett mer övergripande plan. Det handlar inte i första hand om att utveckla lärarens egen undervisning, säger Karin Kaikkonen, handläggare på Universitets- och högskolerådet.

Utbildningen 2018 riktar sig främst till skolor som inte redan har en skolambassadör för EU.

EU-kunskap och studiebesök på schemat

Utbildningen innehåller moment som projektkunskap, EU-kunskap och möjligheter till stöd för europeiskt skolsamarbete genom Erasmus+. För lärare ingår en sex dagars studieresa till Bryssel, där deltagarna på plats får lära sig mer om EU:s institutioner. Lärarnas rektorer deltar i en tre dagars studieresa till Bryssel.

Sista anmälningsdag är den 15 januari 2018.

Utbildningen anordnas av Universitets- och högskolerådet tillsammans med EU-kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen.

Mer information och anmälan

Läs mer om utbildningen till skolambassadör och hur din skola anmäler intresse