1 november öppnar årets ansökan till Ettårsprogrammen. Programmen är en möjlighet för gymnasieelever att under ett års utlandsstudier i Frankrike, Spanien eller Tyskland, förbättra sina språkkunskaper och öka förståelsen för en annan europeisk kultur. Jobbar du på gymnasiet? Tipsa dina elever om Ettårsprogrammen!

Genom programmen Ett år i Frankrike, Ett år i Spanien och Ett år i Tyskland kan gymnasieelever under ett läsår få studera, bo och leva i landet de valt.

Skola

Eleverna placeras på en utbildning som i möjligaste mån motsvarar det gymnasieprogram de går i Sverige och deltar i undervisningen på samma villkor som värdlandets elever. Det är oftast skolor i medelstora städer som tar emot de svenska eleverna.

Boende

Elever som antagits till Ettårsprogrammen blir tilldelade en värdfamilj att bo i under studieperioden. I Frankrike kan även internatboende komma i fråga under veckorna. Alla elever får studiebidrag och inackorderingstillägg varje månad. Mer om villkoren för bidrag

Ansökan

Det är eleven själv som söker till programmet. Behörig att söka är den som går i gym­nasieskolans årskurs ett eller två och som läser franska, span­ska eller tyska som lägst steg tre. Ansökan görs online på utbyten.se och ska bland annat innehålla en uppsats på franska, tyska eller spanska där man berättar om sig själv. Även referenser från mentor och språklärare ska bifogas.

Antagning

När sista ansökningsdatum passerat kallas samtliga sökande till intervju. Universitets- och högskolerådet gör sedan ett urval där hänsyn främst tas till språkkunskaper, studieresultat, mognad och motivation. Antagningsbeskedet kommer i slutet av januari.

Tipsa dina elever

Du som är studie- och yrkesvägledare, språklärare eller undervisar i andra ämnen på gymnasiet eller i årskurs nio, kan tipsa dina elever om möjligheterna med Ettårsprogrammen. Tidigare deltagare har alla haft stor nytta av programmet såväl i karriär och studier som på det personliga planet. Några av dem berättar om sina erfarenheter i en film från Franska institutet, framtagen i samband med Ett år i Frankrikes 30-årsjubileum 2018.

Mer information

Läs mer om Ettårsprogrammen och hur man ansöker via länkarna till höger.