Vinnarna i eTwinningpriset 2020 är Lillstjärnans förskola i Oxie Malmö och Liljeborgsskolan i Trelleborg – båda med välstrukturerade samarbeten där stort fokus lagts på att barn och elever på digital väg interagerat med varandra. Stort grattis till båda vinnarna.

Liljeborgsskolan i Trelleborg med spansklärare Adriana Sturesson vann kategorin eTwinningprojekt, det vill säga samarbeten på digital väg. Projektet hette 15 x 100: Comunicándonos en español med partnerskolor från Tyskland, Frankrike och Italien. Samarbetet hade som syfte att öka elevernas tilltro till sin förmåga att prata spanska och öka den interkulturella förståelsen. Alla delar i projektet har genomförts som ett samarbete mellan eleverna och elevgrupper i de olika länderna.

I jurymotiveringen framgår bland annat att ”de olika aktiviteterna har möjliggjort ett elevnära och autentiskt arbetssätt med en tydlig koppling både till läro- och kursplan och till den europeiska referensramen för språk.” Och vidare att ”Genom att samarbetet ökat motivationen för ämnet och bidragit till att alla elever klarade kursen, är projektet ett utmärkt exempel på att internationellt samarbete – utan att man reser annat än virtuellt – kan ge undervisningen i moderna språk enorm vinning genom ökad måluppfyllelse.”

Vinnare i kategorin Erasmus+ använder eTwinning är Lillstjärnans förskola i Oxie i Malmö med projektet Vibrations of music: Music as a key for development, inclusion, interculturality and norm critical approaches med förskollärare Gunilla Aronzon och kolleger. Syftet med projektet , som har finansiering från Erasmus+ strategiska partnerskap skola, var att stärka pedagogerna i att använda musik i förskoleverksamheten som nyckel för inkludering, interkulturalitet och normkritik. Pedagogerna har haft möten på plats med varandra men också barnen har getts möjlighet till interaktion, bland annat genom månatliga videomöten och gemensamma uppgifter

I juryns motivering framgår till exempel att ”barnen trots sin ringa ålder har, förutom inom sin egen grupp, regelbundet fått interagera med barnen i de andra länderna – med tydliga pedagogiska syften.” och vidare att ” Vibrations of music är ett gott exempel på hur förskolor och skolor genom att kombinera utvecklingsarbete och fysiska möten med digitala aktiviteter genom eTwinning kan krama ur det mesta möjliga av sitt Erasmus+projekt.”

Priset består av ett presentkort för att köpa in teknik till kommande eTwinningprojekt. Lillstjärnans förskola och Liljeborgssskolan får dessutom två platser var på den stora europeiska eTwinningkonferensen som hålls senare i år.

Prisutdelningen sänds live på vår Facebooksida tisdagen 19 maj klockan 15:00. 
Facebooksidan eTwinningSverige