Lyssna

eTwinnings kvalitetsmärke till fyra lärare och fem projekt

Förskollärare och lärare från Gävle, Växjö, Åkersberga och Karlskrona får utmärkelsen National Quality Label för sina lyckade samarbetsprojekt med partnerskolor i Europa.

National Quality Label är en utmärkelse inom eTwinning för enskilda förskollärare och lärare och deras projekt. Det som utmärker projektet är ett lyckat samarbete – stort eller litet – där eleverna tillsammans med partnerskolor i Europa har byggt kunskap och kommunicerat genom digitala arbetssätt.

I årets sista omgång har utmärkelsen tilldelats följande lärare och projekt:

Anna-Carin Fasting, Smultronställets förskola, Gävle, med projektet ”Our Nordic travelling book”

Projektet var ett samarbete med nordiska låg- och mellanstadieskolor och den svenska förskolan. Eleverna i varje land har skrivit på en saga som de andra har tagit vid och skrivit en fortsättning på. Alla skrev på det egna språket samt på engelska då en av tankarna var att eleverna skulle utveckla engelskan. Boken, i vilken alla delade med sig av information om sin stad och sitt land, skickades mellan länderna

Barbara Marten, Växjö Katedralskola, Växjö, med projektet ”Read with us! Part 1: The man and his values”

Projektet var ett delprojekt i ett Erasmus+-projekt. Deltagande gymnasieelever och lärare var partnerskolor i Tyskland, Österrike, Ungern och Polen som arbetade kring ämnet ”The Man and his values”. Arbetet baserades på en projektkanon för passande litteratur. Eleverna diskuterade också ytterligare litteratur till detta ämne, publicerade egna dikter, artiklar och ett kapitel i en bok samt kommenterade andras verk.

Barbara Marten, Växjö Katedralskola, Växjö, med projektet ”Read with us! Part 3: Tradition and modernity”

Projektet var ett delprojekt i ett Erasmus+-projekt. Deltagande gymnasieelever och lärare var partnerskolor i Tyskland, Österrike, Ungern och Polen som arbetade kring ämnet ”Tradition and modernity”. Höjdpunkten var en läskampanj som eleverna genomförde under lektioner på engelska, tyska och sitt modersmål där de uppmuntrade sina klasskamrater till att läsa en bok från projektkanonen. Eleverna gjorde även en utställning i skolbiblioteket om läsvärda böcker. De förvärvade interkulturell kompetens och lärarnas kompetens stärktes inom området.

Jasmine Klang Ebeling, Österåkers gymnasium, Åkersberga, med projektet ”A Bridging Calendar for the Future “A B C for the Future”

Gymnasieelever arbetade i internationella grupper med ett kulturarvs- och hållbarhetsprojekt. Deltagande länder var Italien, Tjeckien, Spanien och Sverige, länder med olika bakgrund och kulturarv. Eleverna lärde känna varandras historia för att bli medvetna om samtiden och för att skapa en bättre förståelse för framtida utmaningar och möjligheter. I arbetet ingick även social hållbarhet med frågor som respekt och inkludering.

Lina Axelsson, Nättrabyskolan, Karlskrona, med projektet ”Our tree of magic words”

I projektet har lågstadieelever från Sverige, Italien, Spanien, Portugal, Turkiet, Storbritannien, Rumänien, Frankrike och Polen blivit medvetna om vikten av att använda "magiska ord" som snälla, ursäkta mig, tack, förlåt, du är välkommen, god morgon och hejdå i vardagen. Eleverna har lärt sig orden på engelska, använde dem i klassrummet och uppmuntrades till att använda dem i alla situationer. De lärde känna magiska ord även på andra europeiska språk och de har samarbetat med elever i alla deltagande länder kring aktiviteter relaterade till konst, drama, musik och berättande.