Sedan 2017 synliggör eTwinning skolor som aktivt använder eTwinningprojekt som del av sin verksamhet. I början av året har de kunnat söka utmärkelsen " eTwinning skola 2019". 1004 skolor i Europa har nu fått utmärkelsen - och fyra av dem är svenska.

Från att i flera år ha belönat kvalitetsmässigt goda projekt med Quality Label så har eTwinning från år 2017 utökat repertoaren till att ge även hela skolor synlighet – skolor som aktivt använder eTwinning i sin verksamhet.

I början av året har skolor för andra gången kunnat söka utmärkelsen eTwinningskola, eTwinning School. Och nu har vi resultaten!

Allt som allt har 1004 skolor i hela Europa utnämnts. Sverige har i år fyra skolor som fått eTwinning School-utmärkelsen 2019:

  • Böle förskola, Piteå
  • Karlbergs skola, Stockholm
  • Hagalidsskolan, Staffanstorp
  • Gränbyskolan, Uppsala

Grattis!

Mer om eTwinning

eTwinning är ett EU-program som ger möjligheter för personal i förskolor, grundskolor och gymnasieskolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap. Över en halv miljon lärare från fler än 40 länder har gått med i programmet sedan starten år 2005.

Programmet delfinansieras av EU-kommissionen genom Erasmus+. eTwinning kan med fördel kombineras med program där finansiering ingår, såsom Erasmus+ (KA1 eller KA2) och Nordplus.

I Sverige koordineras eTwinningprogrammet av Universitets- och högskolerådet (UHR).