Redan 1 mars 2021 öppnar en ny ansökningsomgång inom Atlas partnerskap.

Är du lärare eller rektor och intresserad av kompetensutveckling, nya pedagogiska metoder, inspiration och en chans att engagera dina elever och höja nivån på deras kunskaper och färdigheter? Passa på att söka till Atlas partnerskap!

Varför arrangerar UHR en extra ansökningsomgång 2021? 

- Många projekt inom Atlas partnerskap har fått ställa in sina aktiviteter under 2020 på grund av coronapandemin och kommer inte att hinna genomföra dem innan programperioden är slut. En extra ansökningsomgång blir en möjlighet till kontinuitet för de projekten, säger Lucas Kraft, handläggare för Atlas partnerskap. Men även nya projekt är naturligtvis välkomna att söka. 

Utbyten under 2021-2023

Den aktuella utlysningen rör perioden juni 2021 till och med september 2023. Under perioden kan de projekt som får sin ansökan om bidrag beviljad genomföra ömsesidiga utbyten med både lärare och elever.  

Höstens ansökningsomgång, den andra för 2021, är planerad att öppna i augusti. 

Atlas partnerskap

Atlas partnerskap är en möjlighet för skolor i Sverige att utveckla verksamheten genom ömsesidiga samarbeten och utbyten med partners i länder utanför EU/EES. Mer information om Atlas partnerskap