Första ansökningsomgången 2018 för Atlas praktik pågår för fullt. För att ge fler möjlighet att söka tar vi nu bort kravet på godkänd slutrapport för tidigare projekt och förlänger ansökningsperioden.

För vårens ansökningsomgång 2018 gör vi ett undantag från kravet att föregående projekt ska vara slutrapporterat för att kunna söka på nytt. På grund av förändringen förlänger vi också ansökningsperioden. Ny sista ansökningsdag är 13 april.

Om Atlas praktik

Atlas praktik ger elever på gymnasieskolans yrkesprogram och gymnasiesärskolan möjlighet till praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL) i hela världen. Det är skolan som ansöker om medel och sedan ordnar med praktik för eleverna. Praktiken är en möjlighet att utvecklas i sitt yrkeskunnande, få möta en annan kultur och förbättra sina språkkunskaper. Även utbildningsanordnare inom yrkesinriktad vuxenutbildning kan ansöka om medel genom Atlas praktik. Studerande vid lärlingsprogram och teknikprogrammets fjärde år kan också delta.

Praktik utomlands – varför det?

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) i utlandet har många fördelar. Elever som praktiserar utomlands blir mer självständiga, ansvarskännande och förberedda för såväl arbetsliv som vuxenliv. De utvecklar språkkunskaper, fördjupar yrkeskunskaperna och skaffar sig nya perspektiv på sig själva och världen. Deras personliga utveckling kan också antas påverka anställningsbarheten och vidgar ofta synen på en möjlig arbetsmarknad. APL utomlands höjer även attraktionskraften hos en utbildning som kan erbjuda praktik utomlands. De här resultaten är hämtade från Universitets- och högskolerådets rapport ”Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet – möjligheter och utmaningar” från 2016. Du kan läsa den i sin helhet på www.uhr.se.

Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet – möjligheter och utmaningar

Läs mer om Atlas praktik