Arbetar du på ett universitet eller en högskola och vill etablera kontakter för utbyten och samarbeten med Argentina? Den 16-18 oktober har du chans att delta vid ett seminarium i Buenos Aires med det syftet.

Universitets- och högskolerådet (UHR) anordnar årligen ett så kallat kontaktseminarium för lärare och internationaliseringsansvariga vid universitet och högskolor. Syftet är att ge lärosäten i Sverige möjlighet att etablera och utveckla kontakter med högskolor i andra länder för nya utbyten och samarbetsprojekt.

Årets kontaktseminarium äger rum i Buenos Aires i Argentina. Under de tre dagarna fokusrear vi på möjligheter till utbyten inom de utomeuropeiska delarna av programmet Erasmus+ (Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad, gemensamma mastersprogram och utomeuropeisk mobilitet) och på programmet Linnaeus-Palme.

Du får veta mer om de olika programmen och om utbildningssystemen i respektive land. Vi avsätter också mycket tid för nätverkande och för att diskutera möjliga samarbeten och projektidéer.

Intresseanmälan till höstens kontaktseminarium publiceras senare i vår, men boka in datumen redan nu!

Läs mer om kontaktseminariet i Argentina