Linnaeus-Palme partnerskap förlänger och ställer in

Ytterligare förlängning av programomgången 2019, förlängning av programomgången 2020 och inställd ansökningsomgång 2021. UHR har fattat nya beslut med anledning av coronapandemin.

I juni 2020 förlängde UHR programomgångarna 2019 för Linnaeus-Palme partnerskap och planering. Nu har vi genomfört en enkät med projektägare från omgången som visar att en majoritet tror att ytterligare en förlängning skulle förbättra möjligheten att genomföra aktiviteter inom projekten. Enkäten gick ut till 72 personer varav 52 svarade.

Förlängningar och inställda omgångar

Med enkäten som grund har UHR beslutat att genomföra ytterligare en förlängning i partnerskapsomgång 2019 och att även förlänga omgången 2020. Det gör att programomgångarna delvis skulle överlappa varandra vid en utlysning av Linnaeus-Palme partnerskap 2021. Det är, tillsammans med ett visat lågt intresse för att söka nya bidrag, orsaken till att UHR också beslutat att ställa in ansökningsomgången för Linnaeus-Palme partnerskap 2021. Endast 7 procent av projektägarna som besvarat enkäten uppger att de planerar att åter söka bidrag 2021.

Kommande utlysningar

Utlysningen av Linnaeus-Palme planering 2020 är sedan tidigare inställd. Nästa ansökningsomgång är preliminärt planerad till hösten 2021. Våren 2022 är UHR:s avsikt att återigen genomföra en ansökningsomgång för Linnaeus-Palme partnerskap.

Stöd och hjälp

UHR arbetar under perioden med att stötta pågående projekt och hjälpa intresserade med förberedelser för en kommande partnerskapsansökan. Välkommen att boka ett digitalt möte med någon av våra handläggare!