Nyvångsskolan i Lund tilldelas det svenska eTwinningpriset 2018. Läraren Heléne Henning med elever belönas av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att på digital väg ha genomfört ett utmärkt samarbete med skolklasser i Bulgarien, Italien och Spanien. Förutom äran får skolan ett presentkort på 5 000 kronor.

– De är mycket roligt att vårt projekt uppmärksammas, säger Heléne Henning. Under projektets gång har vi utmanat oss själva både när det gäller ämnesinnehållet, användningen av digitala verktyg och genom att samarbeta på engelska. Projektet har väckt min och elevernas förståelse för både vår egen och andra länders kultur.

UHR delar årligen ut det svenska eTwinningpriset samt eventuella hedersomnämnande till skolor som, via den europeiska plattformen eTwinning, genomfört utmärkta samarbeten med andra länder.

Har samarbetat om kulturskillnader

Nyvångsskolan får årets pris för projektet "My way, your way, our shared cultural identities", där man samarbetat på temat kultur och kulturskillnader. Bland annat har lärare och elever utvecklat ett spel som syftar till att undvika "kulturella törnar".

Projektet har genomförts via både eTwinning-plattformen och ett flertal andra digitala verktyg. Tack vare finansiering från programmet Erasmus+ har skolorna i de fyra länderna även haft möjlighet att besöka varandra.

Väver ihop ämnesinnehåll och kulturutbyte

I motiveringen skriver juryn att projektet "elegant väver ihop ämnesinnehåll, nyckelkompetenser och kulturutbyte mellan skolor i fyra länder till en varierad, men väl sammanhängande helhet".

– Det känns mycket roligt att få dela ut priset till Nyvångsskolan, säger Birgitta Halvarsson, enhetschef vid UHR. Det är ett väldigt väl genomfört projekt, som visar att digital kommunikation och internationellt samarbete kan ske genom många olika typer av aktiviteter.

Även Värmlandsskola uppmärksammas

Juryn delar dessutom ut ett specialomnämnande till Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn. I ett eTwinning-projekt har läraren Ola Robertsson och elever på skolans samhällsvetarprogram, i samarbete med en fransk gymnasieklass, undersökt hur deras matkonsumtion och transportvanor påverkar koldioxidutsläppen. Förutom projektytan Twinspace har samarbetet skett via digitala webbresurser, film och bilder.

– Det är ett mycket inspirerande projekt med vetenskaplig ambition, som helt och hållet bäddats in i den ordinarie undervisningen. Det är ett utmärkt exempel på hur internationella och digitala samarbeten kan genomföras som en del av skolans vardag, säger Birgitta Halvarsson.

Juryn

Representanter för EU-kommissionen i Sverige, Lärarnas Riksförbund, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt UHR har ingått i juryn för årets eTwinningpris.

eTwinning – digitalt skolsamarbete i Europa

eTwinning är en europeisk plattform som ger förskolor och skolor i olika länder möjlighet att samarbeta med varandra på digital väg. Över 500 000 lärare i hela Europa är idag anslutna till etwinning.net, som UHR ansvarar för i Sverige.

Läs mer om eTwinning

Bilden högst upp på sidan: UHR:s Birgitta Halvarsson och Mia Sandvik delar ut priset till Heléne Henning (t.h.) vid en ceremoni på Nyvångsskolan onsdag den 4 april. Foto: Jan Nordén.