Nya frågor, nya mallar och nya förutsättningar. Höstens omgång av Atlas praktik bjuder på många nyheter. Ansökan öppnar 4 september.

Inför höstens ansökningsomgång har UHR tagit hjälp av Skolverket för att arbeta om frågorna för Atlas praktik. Syftet är att såväl frågorna i ansökan som frågorna i rapporten och elevenkäten ska bli tydligare och mer konkreta. Dessutom har antalet ansökningsfrågor minskats från fjorton till åtta.

- De nya frågorna fokuserar mycket på mervärdet av att förlägga sin APL utomlands, säger Jenny Lindström handläggare för Atlas praktik och tillägger: Men allt är inte nytt. Precis som tidigare är det viktigt att redogöra för skolans riskhantering. Det spelar särskilt stor roll eftersom eleverna inom Atlas praktik åker ensamma till länder utanför Europa där förutsättningarna när det gäller säkerhet – både på arbetsplatserna och i samhället – kan vara helt annorlunda än hemma.

Medföljande lärare

För att göra det möjligt för lärare att följa med sina elever på APL godkänner UHR från och med höstens ansökningsomgång kostnader för medföljande lärare om det finns pengar över inom de elevschabloner som ett Atlas praktikprojekt beviljas. På så sätt kan skolan finansiera medföljande lärares resa och uppehälle. Det kommer alltså inte att gå att i ansökan söka bidrag för medföljande lärare eller att låta en lärare ta en elevs plats.

Begränsningar

UHR inför en begränsning i längden för en APL inom Atlas praktik. Maxgränsen för antal veckor blir nu femton. Tidigare minimumgräns på tre veckor kvarstår. En annan begränsning handlar om ansökningar som gäller APL inom EU/EES. En sådan ansökan är bara giltig om den samtidigt omfattar partners i länder utanför EU/EES. Skolor som vill söka bidrag för APL inom Europa kan istället söka inom programmet Erasmus+ mobilitet yrkes.

Stöd inför ansökan

Inför hösten finns nya mallar för avsiktsförklaring och rektorsutlåtande som är anpassade för APL och Atlas praktik. Och redan till sommaren uppdaterar vi guiden till ansökan på vår webbplats med de nya frågorna och hjälptexter. Har du frågor om ansökan? Kontakta en handläggare för Atlas praktik på atlas@uhr.se.

Sista ansökningsdag är 4 oktober.

Mer information om Atlas praktik