2019 års nätverksträff ägde rum den 16-18 oktober i Europahuset och Fryshuset i Stockholm. Den 16-17:e hade de nya ambassadörerna sin avslutande utbildningsdel. Nedan hittar du de flesta av PowerPoint-presentationerna från nätverksdagarna.

1. Information om Europa Direktkontoren. Nikolaos Tsiamis, EU-kommissionen 

 Ladda ned presentationen som pdf

2. Erasmus+ workshop nya skolambassadörer. Gunnel Rydholm Olsson och Jessica Hintze, UHR

Ladda ned presentationen som pdf

3. Du kommer längre med språk. Lena Olofsson-Piras, EU-kommissionen. 

Ladda ned presentationen som pdf

4. Aktuellt i EU: efter Europaparlamentsvalet. Klas Jansson, Europaparlamentet. 

 Ladda ned presentationen som pdf

5. Aktuellt i EU: efter Europaparlamentsvalet. Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen. 

 Ladda ned presentationen som pdf

6. EU:s pengar. Magnus Astberg, EU-kommissionen

Ladda ned presentationen som pdf

7. Aktivt medborgarskap i skolan. Milos Radulovic, UHR och Daniel Magdic, Stiernhooksgymnasiet, Rättvik samt Kompetensutveckla dig med Erasmus+. Maja Holmqvist och Angela Andersson, UHR samt Anders Digné, rektor Kramfors

Ladda ned presentationen som pdf

 8. Erasmus+ som verktyg för skolutveckling. Mia Sandvik och Susanne Ribbesjö, UHR samt Johan Sigstedt, rektor Solna Gymnasium

Ladda ned presentationen som pdf

9. Flerspråkighet i klassrummet. Minna Thunberg, UHR samt Elisabeth Hultman och Johanna Sandström, Lund och Karin Ceder, Piteå 

 Ladda ned presentationen som pdf

10. Den nya kommissionen, von der Leyens prioriteringar. Katarina Areskoug Mascarenhas, EU-kommissionen. 

Ladda ned presentationen som pdf

11. Europaportalen. Anders Selnes, EU-kommissionen

Ladda ner presentationen som pdf

12. Workshop aktivitetsplaner med GR-utbildning. Kristoffer Creutz

Ladda ner presentationen som pdf

13. Diskussioner och erfarenhetsutbyte för skolledare, med GR-utbildning. Kristoffer Creutz

Ladda ner presentationen som pdf

14. Brexit och världshandeln, Oscar Wåglund Söderström, Kommerskollegium

Ladda ner presentationen som pdf

15. Tilsammans i Europa, Klas Jansson, Europaparlamentet

Ladda ner presentationen som pdf