Lyssna

Nordplus förberedande besök öppnar ansökningsomgång

25 augusti öppnar ansökan för nya samarbetsprojekt mellan utbildningsorganisationer i Norden och Baltikum som vill börja med ett förberedande besök.

Nordplus förberedande besök är en möjlighet att söka bidrag för att träffa partners och tillsammans planera projektet och en kommande ansökan till programdelarna Nordplus junior, Nordplus vuxen eller Nordplus Nordens språk. Organisationer inom hela utbildningsområdet kan söka. Två personer per land kan delta i ett förberedande besök. Besöket äger rum hos en av samarbetsorganisationerna och får pågå högst fem dagar.

Förbereda för ny programperiod

Från 2023 går Nordplus in i en ny femårig programperiod. De övergripande målen för perioden är bland annat att stärka och utveckla det nordisk-baltiska utbildningssamarbetet – även inom förskolan, att bidra till kvalitetsutveckling och innovation i utbildningssystemen för livslångt lärande och att främja nordiska språk, nordisk kultur och en ömsesidig språklig och kulturell förståelse mellan de nordiska och baltiska länderna.

– Den nya programperioden kommer att innebära en del nyheter som passar perfekt att ta till sig och involvera i planeringen under ett förberedande besök, säger Susanne Hagström Larsson, programansvarig för Nordplus i Sverige. Bland annat blir social hållbarhet ett fokusområde, likaså språk. Vi kommer med mer information under hösten.

Sista ansökningsdag är 3 oktober!

Mer om Nordplus förberedande besök