Norrköping prisas – utvecklar skolan genom utbyten med Europa

”Vi har valt att satsa på europeiskt samarbete för att det är del av vår vardag”. Det säger Sofie Lindén, utbildningsdirektör i Norrköping, som den 6 december tog emot utmärkelsen Årets Erasmus+aktör för kommunens arbete med att utveckla skolan genom utbyten med andra länder i Europa.

Universitets- och högskolerådet (UHR) har instiftat utmärkelsen för att uppmärksamma organisationer som arbetar framgångsrikt med europeiskt utbildningssamarbete via programmet Erasmus+. Erik Nilsson, statssekreterare hos gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström, delade ut priset vid en ceremoni på Europahuset i Stockholm.

- Det är fantastiskt roligt. Framför allt betyder det jättemycket för de elever, lärare, pedagoger och chefer som deltar i arbetet, säger Sofie Lindén.

Utgår från kommunens behov

Närmare 1 000 elever och lärare i Norrköping har medverkat i projekt och utbyten genom åren. Kompetensutveckling för lärare och pedagoger, samarbetsprojekt, elevutbyten och utlandspraktik för yrkeselever är några aktiviteter.

I motiveringen betonar juryn bland annat att ”de genomtänkta projekten utgår ifrån kommunens behov och aktuella prioriteringar”. Man lyfter också fram att de internationella aktiviteterna är en integrerad dels av skolornas utvecklingsarbete.  

Sofie Lindén ser flera framgångsfaktorer, bland annat att kommunen har en central funktion som håller ihop arbetet och stöttar enskilda lärare och skolor.

- Jag vill också lyfta fram nätverkandet. Genom att få se vad andra gör håller man frågan levande i hela organisationen. Man kanske också lockar med de som inte vågade hoppa på första omgången.

Kompetensutveckling, elevutbyten och utlandspraktik

Sedan två år tillbaka är Katarina Sperling internationell koordinator i Norrköping, med uppdrag att sprida kunskap om europeiska och internationella möjligheter till förskolor, skolor och vuxenutbildningsenheter.

- Jag uppfattar att intresset för att delta i projekt är jättestarkt hos våra skolledare och lärare. Men sedan gäller det att de vet om att möjligheterna finns och hur man går till väga. Utmaningen är framför allt att få fram att vi gör det här för att nå kunskapsmålen. Jag har försökt få arbetet ännu mer strategiskt utifrån det budskapet.  

Film: Europeiskt utbyte i Norrköping

I den här filmen delar elever och lärare i Norrköping med sig av sina erfarenheter av europeiskt utbyte och samarbete.

Fakta: Årets Erasmus+aktör

Årets Erasmus+aktör delas 2017 ut för första gången för att uppmärksamma det europeiska utbildningssamarbetet och programmet Erasmus+ som fyller 30 år. I år tilldelades priset en kommun. Utmärkelsen kommer att bli årligt återkommande och ska 2018 uppmärksamma en skola eller organisation som arbetar framgångsrikt med europeiskt samarbete inom yrkesutbildning.

I juryn som utsett årets vinnare har Helena Bjelvenius (Sveriges kommuner och landsting), Anna Gudmundsson (Utbildningsdepartementet), Björn Scheele (Myndigheten för yrkeshögskolan) och Ulf Melin (Universitets- och högskolerådet) ingått.

 

Bilden högst upp på sidan: Erik Nilsson, statssekreterare Utbildningsdepartementet, Sofie Lindén, utbildningsdirektör Norrköpings kommun och Katarina Sperling, internationell koordinator Norrköpings kommun.