Gå till huvudinnehåll

Nu är det dags att skriva ansökan till Erasmus+ som är öppen sedan en tid. Vi har samlat alla ansökningar på denna sida. Leta reda på den som är mest aktuell för dig. Sista ansökan är den 5 februari respektive 21 mars 2019.

Erasmus+ mobilitet

Bidrag för kompetensutveckling för personal, elevpraktik och studier utomlands ryms inom Erasmus+ mobilitet.

Sista ansökningsdag är den 5 februari 2019.

Erasmus+ mobilitet skola

I det här programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal som ett sätt att höja kvaliteten på undervisningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet skola

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Genom Erasmus+ mobilitet kan lärosäten söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal och studier och praktik för studerande i ett annat EU-land.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet högre utbilding

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

I det här programmet kan organisationer som jobbar med vuxenutbildning söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

I det här programmet kan organisationer som jobbar med yrkesutbildning söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap

Bidrag för utvecklingsprojekt och projekt för erfarenhetsutbyte ligger inom Erasmus+ strategiska partnerskap.

Sista ansökningsdag är den 21 mars 2019.

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla den högre utbildningen. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla skolan. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med skolor i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla förskolan och skolan. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till progammet, Erasmus+ strategiska partnerskap - mellan skolor

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla vuxenutbildningen. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla yrkesutbildning och kompetenser. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Lycka till med ansökan och kom ihåg att sista ansökan är den 5 februari 2019 för Erasmus+ mobilitet och den 21 mars 2019 för Erasmus+ strategiska partnerskap!

Få hjälp med ansökan

Få hjälp med ansökan till Erasmus+ vid våra ansökningsseminarier.Att delta på ett ansökningsseminarium är ett utmärkt tillfälle att räta ut frågetecknen kring ansökan och projektidén. Håll utkik efter aktuella ansökningsseminarier i vår evenemangskalender.