Gå till huvudinnehåll

Nu är det dags att skriva ansökan till Erasmus+ som är öppen sedan en tid. Vi har samlat alla ansökningar på denna sida. Leta reda på den som är mest aktuell för dig. Sista ansökan är den 12 februari respektive 21 mars 2019.

Erasmus+ mobilitet

Bidrag för kompetensutveckling för personal, elevpraktik och studier utomlands ryms inom Erasmus+ mobilitet.

Sista ansökningsdag är den 12 februari 2019.

Erasmus+ mobilitet skola

I det här programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal som ett sätt att höja kvaliteten på undervisningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet skola

Erasmus+ mobilitet högre utbildning

Genom Erasmus+ mobilitet kan lärosäten söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för personal och studier och praktik för studerande i ett annat EU-land.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet högre utbilding

Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

I det här programmet kan organisationer som jobbar med vuxenutbildning söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet vuxenutbildning

Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

I det här programmet kan organisationer som jobbar med yrkesutbildning söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande, utbyten och kompetensutveckling för att höja kvaliteten i undervisningen och för att ge studerande värdefull utlandspraktik.

Ansök till programmet, Erasmus+ mobilitet yrkesutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap

Bidrag för utvecklingsprojekt och projekt för erfarenhetsutbyte ligger inom Erasmus+ strategiska partnerskap.

Sista ansökningsdag är den 21 mars 2019.

Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla den högre utbildningen. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ strategiska partnerskap högre utbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla skolan. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan olika typer av organisationer

Erasmus+ strategiska partnerskap skola - mellan skolor

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med skolor i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla förskolan och skolan. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till progammet, Erasmus+ strategiska partnerskap - mellan skolor

Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla vuxenutbildningen. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ strategiska partnerskap vuxenutbildning

Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Ett strategiskt partnerskap ger er organisation möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla yrkesutbildning och kompetenser. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Ansök till programmet, Erasmus+ strategiska partnerskap yrkesutbildning

Lycka till med ansökan och kom ihåg att sista ansökan är den 12 februari 2019 för Erasmus+ mobilitet och den 21 mars 2019 för Erasmus+ strategiska partnerskap!

Få hjälp med ansökan

Få hjälp med ansökan till Erasmus+ vid våra ansökningsseminarier.Att delta på ett ansökningsseminarium är ett utmärkt tillfälle att räta ut frågetecknen kring ansökan och projektidén. Håll utkik efter aktuella ansökningsseminarier i vår evenemangskalender.