Är du intresserad av att integrera globala perspektiv som höjer kvaliteten på er utbildning? Då ska du söka Linnaeus-Palme programmet. I år finns det mer pengar att fördela till lärosäten som vill genomföra planeringsresor.

- Efter flera år med minskad programbudget har vi glädjen att meddela att det finns mer bidrag för planeringsresor att ansöka om till hösten. Så vi hoppas få in fler ansökningar än förra året, säger Catrine Åkerblom, programhandläggare för Linnaeus-Palme.

Svenska institutioner som vill samarbeta med kollegor i låg- och medelinkomstländer och på så sätt integrera globala perspektiv höjer kvaliteten på den högre utbildningen. Lärare och studenter får möjligheten att undervisa och studera i dessa länder, vilket ger dem värdefulla erfarenheter. 

Ett enkelt sätt att skapa bra förutsättningar

Planeringsresorna ger institutionerna möjlighet att träffas för att diskutera formerna för ett samarbete inom Linnaeus-Palmes partnerskap. Samarbetet sker mellan två parter som har samma ämne i fokus för sin utbildning eller i form av ett tvärvetenskapligt samarbete. Varje projekt förutsätts ha ett konkret akademiskt syfte.

- Ansökan om bidrag för planeringsresor är inte så omfattande, utan är tänkt att vara ett enkelt sätt att skapa förutsättningar för framtida utbytesprojekt, säger Catrine Åkerblom.

Förbered i god tid

Ansökan öppnar först i oktober men förbered dig gärna redan nu genom att läsa mer om programmet och titta på förra årets ansökningsfrågor: Linnaeus-Palme planering  Efter sommaren kommer du att hitta uppdaterad information om den kommande utlysningen.

Läs om hur lärarstudenter från Linköpings universitet fick globala perspektiv genom utbyten med Nairobi.

Följ oss på Facebook.se/utbyten och besök utbyten.se för att ta del av nyheter och uppdateringar.