Atlas konferens ger möjlighet för lärare och skolledare att utveckla sitt arbete och träffa kollegor från andra länder genom att delta eller medverka vid internationella konferenser utanför EU/EES. Sista ansökningsdatum är den första november 2018.

Syftet med Atlas konferens är att främja utvecklingen av internationella kontakter och kompetens inom det offentliga skolväsendet och bland fristående skolor som står under statlig tillsyn.

Internationella konferenser erbjuder en möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av kollegor över hela världen. Målet är att lärare ska använda och sprida sina nya kunskaper och metoder som de fått till följd av konferensen i sin undervisningsmiljö med syftet att bidra till utvecklingen av skolan eller organisationen.

Läs mer om Atlas konferens.