Gå till huvudinnehåll

Idag öppnar första ansökningsomgången för Atlas praktik 2019. Gymnasieskolor och utbildningsanordnare inom yrkesinriktad vuxenutbildning kan nu söka bidrag för arbetsplatsförlagt lärande utomlands.

Atlas praktik ger elever på gymnasieskolans yrkesprogram och gymnasiesärskolan möjlighet till arbetsplatsförlagt lärande, APL, i hela världen. Det är skolan som ansöker om medel och sedan ordnar med praktik för eleverna.

Praktiken är en möjlighet till att utvecklas i sitt yrkeskunnande, få möta en annan kultur och förbättra sina språkkunskaper. Även utbildningsanordnare inom yrkesinriktad vuxenutbildning kan ansöka om bidrag inom Atlas praktik. Studerande vid lärlingsprogram och teknikprogrammets fjärde år kan också delta.

Praktik utomlands – varför det?

Arbetsplatsförlagt lärande i utlandet har många fördelar. Elever som praktiserar utomlands blir mer självständiga, ansvarskännande och förberedda för såväl arbetsliv som vuxenliv. De utvecklar språkkunskaper, fördjupar yrkeskunskaperna och skaffar sig nya perspektiv på sig själva och världen. Deras personliga utveckling kan också antas påverka anställningsbarheten och vidgar ofta synen på en möjlig arbetsmarknad. APL utomlands höjer även attraktionskraften hos en utbildning som kan erbjuda praktik utomlands.

Läs mer om Atlas praktik och hur du ansöker

Sista ansökningsdag

Vi behöver er ansökan senast 4 april klockan 12:00.